AD= Anno Domini, met een lemniscaat
is mijn ondertekening geworden, betekent: in het jaar Gods
omdat, in welke God- of (natuur-)wet u ook gelooft, ik eerbied voor onze oorsprong voorop wil stellen